ผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับแม่พิมพ์ ในราคามิตรภาพ


มีเครื่องจักรหลากหลายสำหรับการผลิต จำนวน 70 เครื่อง ประกอบด้วย
          – เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
          – เครื่องแมชชีนนิ่ง
          – เครื่องเจียรนัยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
          – เครื่องกัดโลหะ
          – เครื่องปั๊มโลหะ
          – เครื่องตัดแก๊สและพลาสมาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
          – เครื่องวัดขนาดชิ้นส่วน
          และ อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 
 
 
 
 
 
 

 มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ       

 
 
 
 
 
 

Tel : 02-183-8888 ( 8 line ) 
ฝ่ายขาย : 090-893-9264, 090-296-5364, 096-793-9362, 097-194-2242

(02)183-8880 ,(02) 183-8889

E-mail : admin@sahaautopart.com (ฝ่ายขาย)
E-mail : PU@sahaautopart.com (ฝ่ายจัดซื้อ)
E-mail : AC@sahaautopart.com (ฝ่ายบัญชี)

ติดต่อฝ่ายขาย : 090-893-9264, 090-296-5364, 096-793-9362, 097-194-2242
E-mail : admin@sahaautopart.com (ฝ่ายขาย)
E-mail : PU@sahaautopart.com (ฝ่ายจัดซื้อ)
E-mail : AC@sahaautopart.com (ฝ่ายบัญชี)