ความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

              ย้อนกลับไปเมื่อปี 2533 คุณสถาพร หลีทองหล่อ ผู้ก่อตั้งบริษัท สหออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ได้พบความจริงว่าในขณะนั้นมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและพลาสติก น้อยมาก ผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้ามักจะต้องซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานในราคาที่สูง และราคาก็มีการปรับขึ้นบ่อยครั้ง ขณะเดียวกันสินค้าก็มักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการจัดส่งล่าช้า
             ด้วยเหตุนี้ บริษัท สหออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถจัดส่งให้ได้อย่างรวดเร็ว
             บริษัท สหออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด มุ่งเน้นในการผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ในราคายุติธรรม ด้วยเหตุนี้ นับจากวันที่บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินการด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน บริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ลูกค้าให้ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และ ให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 120 คน และต้องขยายโรงงานและเพิ่มเครื่องจักรสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน บริษัท สหออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและพลาสติก ในประเทศไทย

มาตรฐานการผลิต บริษัทฯ ผลิตได้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับแม่พิมพ์ ในราคามิตรภาพ

ข้อมูลบริษัท
ปีที่ก่อตั้ง : ปี 2533
ประเภทธุรกิจ :  เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนมาตรฐาน สำหรับ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และชิ้นส่วนโลหะต่างๆตามแบบที่กำหนด รวมทั้งจัดจำหน่ายเหล็กทุกชนิด ไดสปริง และ เครื่องมือต่างๆ เช่น ดอกสว่าน เอ็นมิล รีมเมอร์ เป็นต้น
จำนวนพนักงาน : 120 คน
จำนวนเครื่องจักร : มีเครื่องจักรหลากหลายสำหรับการผลิต
จำนวน 70 เครื่อง ประกอบด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนมาตรฐาน : ชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและพลาสติก เช่น สลัก
โดเวลพิน สตริปเปอร์โบลท์ สปริงพลั๊งเจอร์ ชุดไกด์โพสท์ พั๊นช์และ
ไดชนิดต่างๆ หูหิ้วแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ แกนและสลักประคองสปริง พินชนิดต่างๆ ไดสปริงแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมาก
ชิ้นส่วนโลหะผลิตตามแบบ : ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และ ชิ้นส่วนโลหะอื่นๆตามแบบที่ต้องการ
เครื่องมือ (Tool) : ได้แก่ ดอกสว่าน เอ็นมิล รีมเมอร์ ตาร์ปและแฮนด์ตาร์ป มีดกลึง และ อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ : เหล็กแผ่นเจียรนัย และ เหล็กทุกประเภท ทองเหลือง พลาสติกวิศวกรรม ยูรีเทน น้ำยาตรึงเพลาล็อกไทท์

บจก. สหออโตพาร์ท อินดัสตรี

ที่ตั้งโรงงาน :  โรงงานผลิตชิ้นส่วนของบริษัทฯ มีพื้นที่การผลิต 2040 ตารางเมตร อยู่ย่านบางพลี ใกล้กับสนามบินกรุงเทพแห่งใหม่ “สุวรรณภูมิ”
ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ 1 ถนนเทพารรักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02)183-8888,(02)183-8881-7 โทรสาร :(02)183-8880 ,(02) 183-8889
เวปไซต์ : www.sahaautopart.com
อีเมล์ : admin@sahaautopart.com

ติดต่อฝ่ายขาย : 090-893-9264, 090-296-5364, 096-793-9362, 097-194-2242
E-mail : admin@sahaautopart.com (ฝ่ายขาย)
E-mail : PU@sahaautopart.com (ฝ่ายจัดซื้อ)
E-mail : AC@sahaautopart.com (ฝ่ายบัญชี)